Privacy Policy

הודעת פרטיות 

 1. "עולים טק" olim.tech (להלן: "האתר"), הינה פלטפורמת אינטרנט המפגישה עולים חדשים שמחפשים עבודה במקצועות הטכנולוגיים עם חברות הייטק ישראליות.

המערכת מאפשרת למועמדים (להלן:"משתמש/ים") להזין נתונים אישיים ולהעלות קו"ח שיוצגו בעילום שם ופרטי קשר בלוח מועמדים שיהיה פתוח למעסיקים פוטנציאליים.

אתר האינטרנט מופעל על ידי חברת איניטק שירותי תוכנה בע"מ (להלן:"המפעילה"). המפעילה זכתה בתוכנית קרן הון אנושי של רשות החדשנות להקמת מסגרת הכשרה והשמה לעולים חדשים בתחום תוכנה. אתר זה מופעל כחלק מהתוכנית.

המפעילה מחוייבת ופועלת לשמירת הפרטיות של המשתמשים באתר. להלן הודעת פרטיות בנוגע להגנת הפרטיות של המידע הנשמר במאגר המידע של המפעילה.

השימוש באתר

 1. על מנת לפרסם קו"ח באתר, על המשתמש למסור מידע אישי הכולל שם, גיל, סטטוס אישי, טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, רקע לימודי, ניסיון מקצועי, ידע בשפות וכן להעלות קורות חיים.

שמירת המידע במאגר ומטרותיה

 1. המידע האישי שנמסר בעת השימוש באתר ובשירותיו, וכן כל מידע שיצטבר על אופי השימוש שעושה המשתמש באתר, ישמר במאגרי המידע של המפעילה.

      המשתמש אשר בוחר לעשות שימוש באתר, מסכים בזאת שכל מידע שיצטבר על המשתמש ו/או על אופי השימוש באתר יישמר במאגרי המידע של המפעילה. כמו כן, המשתמש מסכים כי המפעילה רשאית להעביר מידע זה למעסיקים פוטנציאלים ולחברות מסחריות שונות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של המפעילה.

 1. השימוש במידע זה יהיה למטרות הבאות:
 • לאפשר למשתמש להשתמש בשירותי האתר בצורה יעילה.
 • לאפשר למעסיקים חיפוש באתר לשם איתור מעומדים מתאימים.
 • לאפשר למעסיקים פוטנציאליים, גישה למידע ולקו"ח של כל המשתמשים באתר המתאימים לקרטריוני חיפוש וזאת על מנת לתת למשתמשים חשיפה מירבית של הזדמנויות תעסוקה.
 • לצורך יצירת קשר עם המשתמש באמצעות דואר אלקטרוני ו/או הודעת SMS לטלפון הנייד ו/או בדואר ו/או באמצעות רשתות חברתיות ומסנג'רים(וואטסאפ,טלגרם,סיגנל ועוד) ו/או בטלפון, וזאת כדי למסור למשתמש הצעות עבודה והצעות הנוגעות לשירותים אותם מציעים המפעילה או צדדים שלישיים, וכן מידע והצעות בעלי תוכן שיווקי או פרסומי של המפעילה או של מפרסמים שונים המבקשים לפנות למשתמשים באמצעות המפעילה. הצעות אלה יישלחו למשתמש רק בהסכמתו המתבטאת בהסכמתו לתנאי השימוש באתר. המשתמש רשאי בכל עת לחזור בו מהסכמתו זו.
 • על מנת להתאים את הצעות העבודה ו/או הצעות פרסומיות, הנשלחות למשתמש בדוא"ל ו/או בהודעתSMS, לתחום המקצועי הרלוונטי עבורו.
 • לצורך פיתוח האתר ותכניו ותפעולם התקין, לרבות שינוי, שיפור או העשרה של השירותים והתכנים המוצעים באתר. המידע לצורך זה, יהיה בעיקרו סטטיסטי, שאינו מזהה את המשתמש באופן אישי.
 • לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים, מבלי לזהות את המשתמש באופן אישי.

לצורך דיווח על התקדמות הפרויקט, לרשות החדשנות יימסר מידע אישי על המועמד, לרבות: פרטים מזהים, פרטי יצירת קשר, מידע אודות פניות ממעסיקים והתנהלותם מול המועמד, תנאי העסקה שהוצעו על ידי המעסיק (כולל גובה משכורת שהוצע).

 • לכל מטרה אחרת המפורטת במדיניות הפרטיות או בתקנון האתר.

 

מסירת מידע לצדדים שלישיים

 1. המפעילה מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע האישי של המשתמשים, מלבד לצורכי האתר, ובכפוף לאמור להלן.

במסגרת שירותי האתר, המפעילה מעבירה את המידע ו/או את קו"ח שמסר המשתמש למעסיקים שמבצעים חיפוש באתר. 

בנוסף, רשאית המפעילה להציג את המידע ו/או קו"ח של המשתמשים למעסיקים פוטנציאליים אחרים: חב' השמה, מנהלים, אנשי כוח אדם מקצועיים, חב' גיוס וכו', וזאת על מנת להגדיל את סיכוייו של המשתמש למצוא עבודה.

 1. מבלי לפגוע באמור בסעיף 4 לעיל, המפעילה זכאית להעביר מידע אישי (לרבות פרטי זיהוי ומידע על אופי השימוש של המשתמש באתר) לצדדים שלישיים במקרים הבאים:
 • בכל מקרה של הפרת תנאי השימוש באתר או ביצוע באמצעות האתר או בקשר אליו של פעולות שהן לכאורה, לפי שיקול דעתה של המפעילה, עומדות בניגוד לדין.
 • בכל מקרה שיתקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור פרטים של המשתמש ו/או מידע אודותיו לצד שלישי.
 • בכל מקרה של מחלוקת, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים בין המפעילה למשתמש.
 • בכל מקרה בו המפעילה תסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק לגופו ו/או לרכושו של המשתמש או לגופו ו/או רכושו של צד שלישי.

     בהתאם לחובת הדיווח לרשות חדשנות במסלול קרן הון אנושי.

 

אבטחת המידע

 1. המפעילה נוקטת באמצעים לשם אבטחת המידע הנשמר במאגר המידע שבבעלותה.
 2. אולם, המפעילה אינה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף אשר ייגרם למשתמש במקרה של חשיפת המידע עקב חדירה בלתי מורשית של צדדים שלישיים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים שאינם בשליטתה של המפעילה.
 3. כמו כן, על המשתמש קיימת אחריות אישית להשתמש באמצעי ביטחון כדוגמת תוכנת אנטי וירוס, הגדרות ביטחון לדפדפן הרשת, הימנעות משימוש בתוכנות ממקור לא מוכר וכו' וזאת על מנת לצמצם את הסיכון של חשיפת המידע האישי לצדדים שלישיים בלתי מורשים.

 

שינויים במדיניות הפרטיות

 1. המפעילה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. על המשתמש להתעדכן מעת לעת בתקנון האתר.

עודכון בתאריך 01/02/2021

 

תקנון האתר 

 

 1. ברוכים הבאים לאתר האינטרנט "עולים טק" הפועל תחת הכתובת olim.tech (להלן: "האתר" או "olim.tech"). האתר הינו פלטפורמת אינטרנט המפגישה עולים חדשים שמחפשים עבודה במקצועות טכנולוגיים עם חברות הייטק ישראליות.

 


 1. להלן יוצג תקנון האתר, אשר מאגד בתוכו את תנאי השימוש באתר והוא מחייב את כל מי שבוחר לעשות בו שימוש כלשהו. בטרם השימוש באתר, הנכם מתבקשים לקרוא היטב את תנאי תקנון זה ולפעול על פיו. ככל ואינכם מסכימים עם אחד מתנאי התקנון, הנכם מתבקשים שלא לעשות כל שימוש באתר או בשירותים המוצעים בו.

  3. תקנון האתר מהווה הסכם בין האתר לבין המשתמשים, ומצפה מכל המשתמשים בו לנהוג בהתאם להוראותיו. בכל מקרה של הפרת התקנון, שומר האתר על זכותו לנקוט בצעדים משפטיים או אחרים כנגד המפר ו/או מי מטעמו.

 2. האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות ו/או לעדכן את הוראות תקנון זה בהתאם לשיקול דעתו ולשינויים שיתרחשו באתר. אנו ממליצים לשוב ולעיין בתקנון זה מעת לעת. על תאריך העדכון האחרון של התקנון תוכלו ללמוד בתחתית התקנון.

 3. מטעמים של נוחות בלבד, האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה.

 

א. השימוש בolim.tech


 1. olim.tech הינה פלטפורמת אינטרנט המאפשרת למשתמשים בה לחפש אפשרויות העסקה על ידי הצגת נתונים על ידע, ניסיון, כישורים, יכולות מקצועיים, התמחויות מקצועיות ורקע לימודי וזאת באמצעות העלאת קו"ח ומילוי פרטים על עצמם. 

 


 1. השימוש באתר מותר ומיועד לצרכים אישים ופרטיים בלבד,דהיינו לצורך פרסום  מועמדות, ולא לכל שימוש מסחרי או אחר. 

 

 1. לגבי מעסיק ו/או חברת השמה ו/או חברת כוח אדם שברצונם לחפש מבין המועמדים שפירסמו עצמם באתר מועמדים למשרות שונות ו/או לעשות שימוש מסחרי כלשהו באתר, יחולו גם תנאי השימוש הבאים:

 

 

9.1 מעסיקים ו/או חברות השמה ו/או חברות כוח אדם שירשמו לאתר יורשו לחפש מבין המועמדים שנרשמו לאתר ונתנו רשות להעביר למעסיק ו/או לחברת ההשמה ו/או לחברת כוח אדם את פרטיהם.

מעסיק ו/או חברת השמה ו/או חברת כוח אדם שתרצה להזמין מועמד כלשהו להמשך התהליך תתבקש למלא טופס מקוון באתר ולציין בו את פרטי המועמד ולשלוח את הטופס לאתר. עם קבלת הפניה באתר איש המכירות יצור קשר עם המעסיק הפוטנציאלי כדי לוודא התאמה ולחתום על הסכם שירותים להצגת מועמדים. 

חל איסור לפניה ישירה למועמדים המוצגים באתר. מעסיק שיפר הנחיות אלה יחסם בצורה מיידית.

 

9.2 חיפוש מועמדים באתר על ידי מעסיקים ו/או חברות השמה ו/או חברות כוח אדם יהיה לצורך מציאת מועמדים מתאימים לתפקיד ספציפי בלבד. מעסיקים ו/או חברות השמה ו/או חברות כוח אדם מתחייבים לא לפרסם משרות פיקטיביות מתוך מטרה לשדול מועמדים לחשוף את פרטי הקשר שלהם לצורך יצירת מאגר של מועמדים ו/או מסחר בפרטי המידע של מועמדים באתר ו/או כל פעילות אחרת שאיננה חיפוש מועמדים מתאימים למשרה ספציפית.

 

 1. חל איסור ברור ומפורש לנצל את האתר ו/או את תכניו ו/או את האפשרויות שבו ו/או מידע אודות מעסיקים ו/או מועמדים ו/או מידע אחר לשם שליחת הודעות או דואר פרסומי ו/או מסחרי או לשם פנייה למעסיקים ו/או למועמדים בהצעות מסחריות כלשהן. חל איסור מפורש לבצע ו/או לנקוט בכל פעולה מסחרית לרבות קידום, שיווק ופרסום של המעסיקים ו/או המועמדים. פעולה מסחרית שכזאת מהווה הפרה חמורה של תקנון זה, ותגרור נקיטה בצעדים משפטיים.

 2. כמו כן, חל איסור לחדור לאתר ו/או לשרת ו/או לכל חומר או לקבצי מחשב בו שלא כדין ו/או ללקט ממנו מידע באמצעות תוכנות אוטומטיות או כל יישום דומה ו/או לנצל את האתר לצורך הפעלת או שליחת וירוס, תוכנות עוינות או כל יישום אחר, ידני או אוטומטי, העלולים להזיק לאתר ו/או לצדדים שלישיים או למנוע מהם לעשות שימוש סביר באתר. כל שינוי, הנדסה חוזרת או עדכון של כל חלק באתר זה אסורים.

 3. האתר רשאי להסיר כל מידע ו/או תוכן ו/או להימנע מפרסומו בשלמותו או בחלקו, בכל עת, לפי שיקול דעתו וללא מתן הודעה מראש או נימוק. כמו כן, האתר רשאי להפסיק את השימוש שעושים מעסיקים באתר בין אם מדובר בשימוש הכרוך בתשלום ובין אם מדובר בשימוש שאינו כרוך בתשלום. במידה ולמעסיק קיים חוב כספי כלפי האתר אשר טרם הוסדר במלואו יהא האתר רשאי להפסיק את השימוש שעשה המעסיק באתר. שיקול הדעת המוחלט בעניין זה יהיה מסור לאתר בלבד.

 

ב. העדר אחריות


 1. השימוש באתר, ברכיביו ובשירותיו הינה באחריות המשתמש בלבד.

 2. האתר משמש כגורם ביניים בלבד המקשר בין מעסיקים לבין מועמדים, על ידי הענקת במה, אשר מאפשרת חיבור בין עולים חדשים מחפשי עבודה ומעסיקים.

 

 1. מודעות דרושים ואפשרויות העסקה מתפרסמות באתר מטעם מעסיקים, המעוניינים לגייס עובדים בתחומים שונים. המודעות מנוסחות באופן עצמאי על ידי המעסיקים עצמם או מנוסחות על ידי נציגי האתר בהתאם להנחיותיהם של המעסיקים. המעסיקים הם אלו הקובעים את אופי המשרה, את הקריטריונים להגשת מועמדות, ואת תנאי ההעסקה.

 

 1. האתר איננו יכול לבדוק ואיננו מוודא בפועל את פרטיהן של המשרות המתפרסמות באתר, לרבות תוכנן ו/או ניסוחן ו/או תנאיהן ו/או התאמתן לקטגוריה המתאימה ו/או התאמתה לדרישות הדין. האתר גם איננו בודק או מוודא את נכונות פרטיהם ו/או מידע אודותיהם ו/או יכולתם של המעסיקים המפרסמים.

 2. על כן, מומלץ למשתמשים באתר לערוך בדיקה עצמאית וסבירה אודות המעסיק ו/או מעומד  בטרם יבחרו להתקדם בתהליך ו/או להסתמך על תוכן שפורסם באתר או כל נתון ו/או מידע אחר. כל שימוש במידע או בתכנים המפורסמים באתר הנו באחריות הבלעדית של המשתמש בהם והוא נושא בסיכון המלא בכל הקשור אליהם.

 3. האתר ו/או מי מטעמו לא יישא בכל אחריות בגין הפרת כל מצג ו/או התחייבות ו/או הסכמה ו/או הצהרה של מי מהמעסיקים  כלפי המעומדים במידה ויתקשרו בהתקשרות ישירה.

 4. האתר ו/או מי מטעמו לא יישא בכל אחריות לכל נזק ו/או הפסד לגוף או לרכוש, בין אם ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או למי מטעמו ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש ו/או הסתמכות במידע ו/או בתכנים כלשהם המוצגים באתר, בין אם במסגרת מודעות הדרושים, ובין אם במסגרת תכנים שיווקיים ו/או מקצועיים ובין אם בגין קישורים שהוצבו באתר ובין אם מתוכן אחר.

 


 1. ככל ומצאתם אי דיוק במידע  ו/או ככל והנכם סבורים כי תוכן האתר איננה תואמת דרישות הדין ו/או עלולה לפגוע ברגשות הציבור, הנכם מוזמנים לפנות אל האתר והאתר יפעל כמיטב יכולתו לבדוק את הפנייה בהקדם ולנהוג בהתאם לשיקול דעתו ו/או עפ"י כל דין.

 2. תכנים המתפרסמים באתר, לרבות פרסום של חברות גיוס כוח אדם, מידע והסברים אחרים, מתפרסמים באתר כשירות לגולשים בלבד. מובהר ומודגש בזאת כי אין בתכנים הכלולים באתר זו, בכל פורמט שהוא, כדי להוות ייעוץ או הכוונה מקצועיים ו/או תחליף לייעוץ שכזה בכל נושא או תחום הדורש מומחיות או הכשרה מקצועית.

 3. האתר איננו מתחייב כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור לאתר אחר אין משמעה כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, ואי משמעו כי האתר ושאו מי מטעמו ממליץ או מעודד השימוש באתר המקושר. בעלת האתר לא תישא בכל אחריות בקשר לכך לרבות בגין כל נזק, עקיף או ישיר שייגרם למשתמשים כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים המקושרים אליהם ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים בהם.

 4. האתר לא יישא בכל אחריות לנזק או הפסד בגין התאמת שירותים שהאתר מציע לגולשים ו/או בגין התאמת האתר למחשבם האישי ו/או בגין נזקים, תקלות, או כשלים בתוכנה, בשרת או בכל שירות הניתן על ידי צדדים שלישיים בו האתר תלוי לצורך הפעלתו או תפעולו. המשתמש מתבקש לקחת זאת בחשבון בבואו להסתמך על תכני האתר או על שירותים שהוא מספק.

 5. האתר אינו מתחייב לשמור גיבוי של תוכן המועלה ו/או המאוחסן ו/או המופיע באתר. כמו כן, האתר רשאי להשבית את האתר, כולו או חלקו, לצורך תחזוקו, עדכונו, שדרוגו או לכל צורך אחר ולא יישא באחריות לכל נזק שיגרם כתוצאה מכך.

 6. בעלת האתר איננה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי החברה, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת. בעלת האתר ו/או מי מטעמה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרמו למשתמשים עקב כך.

 

ד. הרשמה לאתר


 1. על מנת לחפש מעומדים באתר אין צורך ברישום לאתר או במסירת פרטים.

 2. על מנת להגיש מועמדות באתר, תתבקשו להזין אליו נתונים כגון שמכם, גיל, סטטוס אישי, טלפון, כתובת דוא"ל, רקע לימודי, ניסיון מקצועי, ידע בשפות, ולהעלאות קורות חיים. כמו כן, תידרשו למסור שם משתמש וסיסמא. פרטים אלה ישמשו אתכם בעת השימוש החוזר באתר. למען הסר ספק יצוין, כי מטעמי פרטיות בפרופיל יופיע רק שמו הפרטי של המועמד ופרטים אישיים כגון גיל, סטטוס אישי וכיוצ"ב לא יועלו לאתר, אלא בהסכמתו המפורשת של המועמד. כמו כן, מובהר, כי שם המשתמש והסיסמא הינה אישיים ואינם ניתנים להעברה. משתמשים שירשמו לאתר יוכלו לעדכן את פרטיהם ולעדכן קו"ח.  

 3. מעסיקים ו/או חברות השמה ו/או חברות כוח אדם שיהיו מעוניינים לפרסם באתר יתבקשו להרשם לאתר.על הפרטים הנמסרים לאתר בעת ההרשמה להיות נכונים, מדוייקים ואמיתיים. שימוש בפרטים מפוברקים ו/או לא נכונים ו/או פרטים אשר אינם שייכים למשתמש יגרמו לביטול ולהסרת חשבון המשתמש מאת האתר וכל התכנים שנשמרו בו- זאת ללא כל הנמקה או הודעה מוקדמת.

 4. כל פעילות בחשבון הנה באחריות המשתמש בלבד. האתר יהיה רשאי למנוע גישה מהמשתמש לאתר ו/או לחשבונו בכל עת לפי שיקול דעתו המלא ולא תהיה לו כל אחריות בקשר לכך. כן יהיה האתר רשאי להסיר כל מידע ו/או תוכן ו/או להימנע מפרסומו לפי שיקול דעתו וללא מתן הודעה על כך.  

 

ד. מדיניות הגנת הפרטיות ושימוש במידע


 1. olim.tech מכבד את פרטיות המשתמשים באתר. להלן, תוכלו ללמוד על מדיניות הפרטיות של האתר וכיצד הוא עושה שימוש במידע הנמסר לו. 

 2. כאמור, במידה ותרצו לפרסם את הפרופיל שלכם באתר , תתבקשו להרשם לאתר ולמסור פרטים אישיים מסויימים. בין היתר, תתבקשו ליצור פרופיל אישי באתר ולמסור מידע אישי אודותיכם כגון מין, גיל, הכשרה, מקצועית, נסיון תעסוקתי, פרטי התקשרות ועוד.

 3. את הפרטים והמידע שאתם מוסרים ו/או מזינים ו/או שומרים באתר, הן במסגרת ההרשמה לאתר והן בכל מסגרת אחרת, וכן מידע נוסף שאיננו אישי שיצטבר אודות המשתמשים, יישמר במאגר המידע של האתר.

 4. עם מסירת פרטיכם לאתר, הנכם מסכימים בזאת כי האתר יהיה רשאי לפנות אליכם, בין באמצעות דוא"ל ובין באמצעים אחרים, ולהציע לכם חומר פרסומי אודות מוצרים ו/או שירותים ו/או מבצעים ו/או פעילויות של האתר או שותפיו העסקיים וכל מידע אחר בו סבור האתר ו/או בעליו כי המשתמשים ימצאו בו עניין מכוח השימוש באתר. בידי המשתמשים הברירה, בכל עת, להיגרע מרשימת התפוצה לה נשלחות הודעות אלה ע"י מילוי אחר ההוראות הנלוות לכל ההודעות שישלחו.

 5. האתר שומר לעצמו את הזכות לעשות שימוש במידע שנאסף לצורך פיקוח, בקרה, עדכון, שיפור, הפקת מסקנות ולצרכים סטטיסטיים.

 

 1. עם מסירת פרטיכם לאתר, הנכם מסכימים בזאת כי האתר יהיה רשאי לאפשר לחברות השמה ו/או לחברות גיוס כוח אדם ו/או למעסיקים גישה למידע ולסרטוני הוידאו שהועלה על ידיכם לאתר. 

 2. מבלי לגרוע מהאמור בתקנון האתר, האתר לא יעביר מידע זה לצדדים שלישיים, ללא הסכמה מראש, אלא בהתאם להוראות תקנון זה ו/או הודעת הפרטיות ו/או הוראות הדין ו/או בהתאם לכל צו שיפוטי.

 3. במידה ואינכם מעוניינים להעביר מידע כלשהו אל האתר או שלא יישמר אודותיכם כל מידע, הנכם מתבקשים שלא למסור פרטים אישיים ו/או לא לעשות שימוש בשירותי האתר.במידה והנכם בחרתם להשתמש באתר אתם מתחייבים למלא בו פרטים אמיתיים בלבד. כל שימוש במידע מפוברק יגרום לחסימה והסרת פרטיכם וכל דין אחר בנדון.

 4. ייתכן ובנסיבות מסוימות ישתמש האתר ב"עוגיות" (Cookies), שהינם קבצים קטנים הנשלחים למחשבכם. אמצעים אלה נדרשים לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיכם האישיות, לצורכי אבטחת מידע וכן להקלת השימוש החוזר באתר. לתשומת לבכם, במידה ואינכם מעוניינים בקבלת "עוגיות" או במידה ואינכם מעוניינים כי האתר יאסוף מידע אודותיכם, באפשרותכם לשנות את הגדרת דפדפן האינטרנט בו הנכם משתמשים או לחלופין להפסיק לעשות שימוש באתר.

 5. האתר נוקט באמצעים שונים ומגוונים לשמור על המידע המאוחסן אצלו ועל פרטיותם של המשתמשים. עם זאת, האתר אינו יכול להבטיח הגנה הרמטית ומוחלטת וכי המידע לא ייחשף על ידי פעולה זדונית או מכוונת נגד האתר.

 

ה. קניין רוחני


 1. כל זכויות היוצרים ויתר זכויות הקניין הרוחני באתר זה ובתכנים הכלולים בו, לרבות בטקסטים, במודעות הדרושים, בעיצוב האתר, בעימודו, בגרפיקה, בצילומים, באיורים, בלוגו האתר, בשם האתר, בדומיין שלו, במידע הטכנולוגי הדרוש להפעלתו, ביישומים, קודי המחשב ו/או כל חומר אחר הכלול בו שייכות לבעלת האתר בלבד.

 2. אין לעשות כל שימוש בתכנים אלה, מבלי לקבל לכך רישיון מפורש בכתב מאת בעלת האתר. אין להעתיק, לשחזר, לפרסם, להפיץ, לבצע בפומבי, לשדר, למכור, או להעמיד לרשות הציבור או להציג כל חלק מאתר זה לרבות בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה ללא הסכמתו הכתובה מראש של האתר.

 

 1. המשתמש מעניק בזאת לאתר רשיון שימוש לא ייחודי בכל הנתונים ו/או המידע ו/או קורות חיים ו/או בתכנים שיועלו על ידי המשתמש לאתר. המשתמש מסכים כי האתר יהיה רשאי להעביר ו/או להעמיד לרשות ולשימוש הצדדים שלישיים עמם יתקשר האתר את הנתונים ו/או המידע ו/או התכנים שיוצגו באתר על ידי המשתמש. 

 

 

ו. יצירת קשר


 1. במידה ותתעורר כל שאלה בנוגע לתקנון זה או בכל נושא אחר, תוכלו לפנות אלינו באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת contact@olim.tech

 

ז. שונות

 1. האתר רשאי לשנות בכל עת את תנאי השימוש ללא הודעה מראש.

 2. מבלי לגרוע מזכותו של האתר לנקוט בהליכים משפטיים, האתר שומר כל זכותו למנוע ולחסום את גישתם לאתר של גולשים או משתמשים אשר יפרו הוראות תקנון זה ו/או הוראות כל דין ו/או יעשו שימוש לרעה באתר- והכל על פי שיקול דעתו הבלעדי של בעלת האתר.

 3. מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש, המשתמש מסכים בזאת, כי תקופת ההתיישנות לגבי כל תביעה ו/או דרישה כנגד האתר ו/או בעליו, תוגבל לתקופה של 6 חודשים והצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף בחוק ההתיישנות, תשי"ח-1958.

  48. לבית המשפט המוסמך בעיר תל-אביב-יפו סמכות ייחודית לדון בכל סכסוך בין הצדדים בקשר להסכם זה ו/או הנובע ממנו ובהתאם לדין הישראלי בלבד.

 

עדכון אחרון 01/02/2021

 

נגישות